رایانش ابری - ویدیو پرینت

  • 42

شاید شما هم تا کنون کلماتی مانند Cloud، Cloud Computing، حافظه‌ی ابری و یا محاسبات ابری را زیاد شنیده بوده و معنای لغوی آن‌ها را هم بدانید، ولی با مفهوم واقعی آن‌ها آشنا نباشید. در این ویدیو می‌خواهیم شما را با مفهوم حافظه‌ی مجازی و ابری آشنا نماییم.آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

« برگشت