ایجاد درخواست پشتیبانی جدید

اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..

در صورتی که تیکت فعالی دارید ، لطفا در همان تیکت پیگیری نمایید ، تیکتهای با عناوین مشابه ادغام شده و پیگیری خواهد شد