قوانین استفاده از خدمات و سرویس های مجموعه آکو پرینت

  • 10042

شرایط سرویس ها در مجموعه آکو بصورت زیر می باشد

کلیه کاربران سرویسهای مجموعه آکو و کلیه اشخاص پس از تهیه هر یک از سرویسهای مجموعه آکو، موظف به رعایت کامل شرایط سرویس مجموعه آکو می باشند. ماهیت این شرایط برای تضمین

رعایت حقوق سایر کاربران اینترنت و تطابق با قوانین حاکم بر محیط سرویس دهندگانی استکه مجموعه آکو از سرویس آنها استفاده می کند. این شرایط جامع و کامل نبوده و مجموعه آکو حق اضافه، حدف یا تغییر بندهای آنرا در هر زمان و بدون اطلاع قبلی پس از انتشارآنها در وبگاه www.asgx.ir برای خود محفوظ می دارد. هرگونه شکایت و گزارش در مورد

تخطی کاربران از این شرایط می بایست از طریق ایمیل یا فکس به صورت کتبی به مجموعه آکو اعلام گردد.

1 تعاریف

1- خریدار کسی است که به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به خرید و پرداخت هزینه سرویس می نماید.

1.2 سرویس : هر یک از خدمات ثبتی، نرم افزاری، فنی وارتباطی قابل ارائه توسط مجموعه آکو

1.3 پرتال کاربران : وبگاهی به آدرس  https://asgx.ir که خریدار در آنجا حساب داشته و از طریق این حساب می تواند فهرست سرویسهای خود را مشاهده؛ آنها را تمدید نموده یا ارتقا دهد و مشخصات خریدار در آنجا ثبت شده و قابل ویرایش و بروز رسانی است.

1.4 پرتال پشتیبانی : وبگاهی به آدرس https://asgx.ir که کلیه مکاتبات الکترونیکی و ایمیلهای خریداران و سایر کاربران با مجموعه آکو  در آنجا ثبت و از طریق شماره تیکت قابل پیگیری است

1.5 تعرفه : فهرست کامل سرویس های قابل ارائه همراه با ویژگی ها و محدودیتها و قیمتها

به نحوی که خریدار کاملا آگاه گردد.

1.6 Spam (هرزنامه) : ارسال ایمیل به فردی بدون اینکه گیرنده بخواهد.

1.7 Spam Cop : وب سایت شناسائی ومقابله با Spam ( Spamcop.net )

1.8 IDC : مرکز خدمات داده ای اینترنت Internet Data Center

1.9 تحویل خدمات : ارائه شناسه یا کلمه عبور استفاده از سرویسهای خریداری شده ویا اعلام انجام سایر خدمات بر اساس فاکتور یا قرارداد بین خریدار و مجموعه آکو

1.10 کاربر وب سایت : کلیه اشخاصی که از سراسر دنیا وب سایت خریدار را مشاهده و مرور می کنند.

1.11 منابع RAM: میزان استفاده از حافظ اصلی سرور یا سرورهایی که به وب سایت خریدار سرویس دهی می کنند بر حسب مگابایت وقتی که کاربران آن سایت درحال استفاده ومشاهده آن

سایت می باشند.

1.12 منابع CPU: میزان استفاده از پردازنده سرور یا سرورهایی که به وب سایت خریدارسرویس دهی می کنند جهت پردازش درخواست ها واجرای کدهای دینامیک آن سایت نسبت به کل توان پردازنده سرور به صورت درصد وقتی که کاربران آن سایت در حال استفاده ومشاهده آن سایت می باشند.

1.13 Diskspace: میزان فضایی که برای ذخیره کلیه فایلهای خریدار اعم ازوب سایت ، ایمیلها ، پایگاه های داده و همچنین لاگهای آنها توسط یک وب سایت مصرف می گردد.

1.14 Bandwidth: میزان رد وبدل اطلاعات بین کاربران وب سایت وسرورجهت نمایش وعملکرد یک وب سایت بر حسب مگابیت بر ثانیه. همچنین میزان ردوبدل اطلاعات بین دوسرور در صورتی

که این اطلاعات به منظور سرویس دهی به کاربران آن وب سایت باشد.

1.15 Data Transfer: میزان تجمعی رد وبدل اطلاعات بین کاربران وب سایت وسرور یا سرورهای سرویس دهنده به وب سایت خریداربرحسب مگابایت در 30 روز گذشته.

بالا بودن سرور: دردسترس بودن عمومی سرور در شبکه اینترنت در حداقل 2 نقطه مختلف ازدنیا بسته به سرویسهای مختلفی که روی یک سرور قراردارد باید پاسخ تستهای زیر مثبت باشد:

  1. 1. وب سرور: ping عمومی سرور یا پاسخ دهی سرور روی پورت 80 ازطریق telnet
  2. 2. ایمیل سرور: ping عمومی سرور یا پاسخ دهی سرور روی پورت 25 یا 110ازطریقtelnet
  3. 3. دیتابیس سرور: پاسخدهی سرور روی پورتms sql server وmy sql

1.16 Uptime: نسبت میزان زمانی که کلیه سرویسهای سرویس دهنده به وب سایت خریدار درشبکه اینترنت بالا می باشند به کل مدت قرارداد سرویس دهی به درصد، در صورتی که وب سایت یا

برخی از سرویسها به دلیل عدم رعایت بندهای این قرارداد به حالت تعلیق درآیند در این زمان محاسبه نمی شود .

2 هویت

2.1 هویت ما :   مجموعه آکو   با آدرس وبگاه www.asgx.ir که در این توافق نامه مجموعه آکو  نامیده می شود.

2.2 هویت خریدار : خریدار شخصی حقیقی یا حقوقی است که مشخصات وی در پرتال کاربران وجود دارد و سرویسهای خریداری شده تحت حساب وی مدیریت می شود

2.3 در مورد خریداران با هویت شخص حقوقی، یک نفر نماینده تام الاختیار در پرتال کاربران معرفی می گردد. این نماینده نسبت به سرویس تهیه شده همانند خود شخص حقوقی اختیار تام دارد. وظیفه اعلام کتبی نماینده جدید در آینده بر عهده خریدار بوده و مجموعه آکو  در صورت عدم دریافت اعلام کتبی مسئولیتی نسبت به حقوق وعملکرد مالکیتی ومسئولیتی خریدار نخواهد داشت .

2.4 برای حفظ حقوق قانونی خریداران، کلیه خریداران موظف به ارائه اطلاعات هویتی خود شامل کپی شناسنامه ،کپی کارت ملی برای اشخاص حقیقی و درخواست شخص حقوقی همراه با کپی روزنامه رسمی آخرین تغییرات، به مجموعه آکو  می باشند. در صورتیکه مجموعه آکو ، در هنگام تکمیل فرآیند خرید وبه جهت تسهیل و تسریع امور اقدام به دریافت وکنترل این مدارک ننماید پس از آن حق دریافت این مدارک همواره برای مجموعه آکو  محفوظ بوده وبا عدم ارائه مدارک در زمان مقرر به مجموعه آکو ، حقوق مالکیتی خریدار ملغی محسوب می شود و ضمنا عواقب اعلام ناصحیح اطلاعات مستقیما بر عهده خریدار خواهد بود. مجموعه آکو  مسئولیتی در قبال کنترل صحت امضاﺀ خریدارانونمایندگان آنها ندارد.

2.5 خریدار اذعان می نماید که کلیه اطلاعات هویتی ارائه شده و آدرسها وشماره تماس وامثالهم صحیح بوده و همواره در بروز نگه داشتن آنها در پرتال کاربران می کوشد. مجموعه آکو  حق دارد هر زمان که نیاز به کنترل این اطلاعات داشته تصویر برابر اصل این اطلاعات رااز خریدار دریافت نماید. مجموعه آکو  حق دارد تا تکمیل اطلاعات صحیح و مستند نسبت به تعلیق سرویس اقدام نماید.

2.6 مالکیت سرویس و کلیه مسئولیتها و حقوق مرتبط با آن، بر عهده خریدار ویا نمایندهخریدار هریک به تنهائی می باشد.

2.7 در صورتیکه به درخواست مشتری و در راستای کاهش هزینه ویا بهبود کیفی خدمات نگهداری و تمدید، به جای مشخصات خریدار مشخصات مجموعه آکو  ارائه کننده خدمات، ثبت شده باشد همچنان مالکیت و کلیه حقوق و مسئولیتها بر عهده خریدار خواهد بود.

3 نحوه ارتباط طرفین با هم

3.1 روش ارتباطی مستند مجموعه آکو  با خریدار، آدرس ایمیل خریدار که حساب کاربری وی در پرتالکاربران ثبت شده است، خواهد بود.

3.2 روش ارتباطی مستند خریدار با مجموعه آکو ، ثبت تیکت در پرتال پشتیبانی با دریافت شمارهپیگیری تیکت و یا ارسال نامه و دریافت رسید کتبی از مجموعه آکو  خواهد بود.

3.3 استفاده از ایمیل برای تسهیل انجام کار مقدور بوده لیکن روش مستند در موارد شبهه انگیزبرای خریدار محسوب نمی گردد.

3.4 مجموعه آکو  مسئولیتی نسبت به تبعات وخسارات وارد بر خریداری که اطلاعات تماس تغییر یافته خود را از طرق معتبر به اطلاع مجموعه آکو  نرسانده است ندارد.

4 تغییرات

4.1 تغییرات قوانین : قوانین مجموعه آکو  تابعی است از قوانین جمهوری اسلامی ایران وسایر قوانین بین المللی ناظر بر سرویسهای قابل ارائه مجموعه آکو  و از آنجا که این قوانین در سطح دنیا به طور آنلاین وماهانه امکان تغییر دارند، مجموعه آکو  حق تغییرات آتی در قوانین را بر خودمحفوظ می داند ونسخه قوانین بروز شده را از طریق لینک به صفحه قوانین در وب سایت مجموعه آکو  در دسترس عموم خواهد بود.ضمنا مجموعه آکو  مسئولیتی نسبت به اطلاع رسانی درخصوص تغییرات احتمالی نداشته و خریدار می بایست موارد را عندالزوم کنترل نماید.

4.2 تغییرات تعرفه :

4.2.1 در صورت تغییر تعرفه در حین استفاده از سرویس، خریدار در صورت تمایل به ارتقادر سرویس فعلی خود موظف به رعایت قیمتهای جدید خواهد بود .

4.2.2 هزینه های کارشناسی نیروی فنی و یا سایر خدماتی که درهنگام استفاده از یک سرویس اولیه خریداری شده مورد نیاز واقع می گردد تابع تعرفه روز درخواست جدید خریدار می باشد

.

4.2.3 ارتقاﺀ سرویس میزبانی از یک سرویس به سرویس بالاتر انجام می گیرد و هزینه آنمعادل تفاضل هزینه دوسرویس به نسبت روزهای باقیمانده از طول مدت سرویس می باشد که به صورت خودکار توسط پرتال کاربران محاسبه می گردد.

4.2.4 سرویسهای خریدار تنها در ابتدای دوره جدید و به درخواست خریدار در صورتی که امکاناتو منابع استفاده شده توسط وی متناسب با بسته میزبانی مورد نظر باشد تنزل داده می شود.

4.2.5 تغییرات تعرفه از طریق وب سایت منعکس شده وخریدار موظف به تبعیت از آن می باشدمگر اینکه پیش فاکتور مهلت داری در اختیار باشد که قبل از تغییرات تعرفه برای وی صادر گشته باشد .

4.3 تغییرات فنی : مجموعه آکو  حق انجام تغییرات فنی، سخت افزاری، نرم افزاری یا شبکه ای رادر سرویسهای ارائه شده دارد. در مورد تغییراتی که سرویس خریدار را تحت تاثیر قرار می دهد مجموعه آکو  موظف است از یک روز تا یک ماه قبل از اعمال تغییرات ، از طریق وب سایت مجموعه آکو ،پرتال کاربران یا پرتال پشتیبانی ویا ارسال خبر نامه به آدرس Email خریداران اطلاع رسانی نماید. خریدار موظف است خود را با این تغییرات سازگار نماید.

هرگاه به دلیل موارد ضروری، مجموعه آکو  امکان اطلاع رسانی را از دست بدهد و یا فوریتهای فنی وی را ناچار به این امر نماید مسئولیتی برای اطلاع رسانی زمان و نحوه تغییرات نخواهد داشت ضمنا خریدار به مجموعه آکو  وکالت می دهد تا در زمان مورد نیاز در جهت بهبود سطح کیفی سرویس اقدام به انجام فعالیتهای سخت افزاری و نرم افزاری روی سرورهای اختصاصی و سرویسهای میزبانی آن نماید.

4.4 تغییرات مالکیت

تغییرات مالکیت سرویس از طریق درخواست کتبی خریدار یا نماینده وی ویا ارسال ایمیل درخواست مذکور از طریق آدرس ایمیل موجود در حساب کاربری در پرتال کاربران انجام میگردد.

4.4.1 مجموعه آکو  در راستای حفظ حقوق خریداران خود حق دارد مدارک شناسایی متقاضی تغییر مالکیترا جهت احراز هویت وی و انطباق با مشخصات مالک سرویس دریافت دارد.

4.4.2 مجموعه آکو  می تواند تا زمانی که اطلاعات کافی در مورد موارد مشکوک پیدا نکرده است،اقدامی برای تغییر مالکیت یک سرویس صورت ندهد.

5 تحویل خدمات

5.1.1 پس از پرداخت مبلغ سفارش توسط خریدار، با آماده تحویل شدن سرویس خریداری شده،مراتب از طریق ایمیل مندرج در پروفایل ویا برگه سرویس به خریدار اطلاع داده می شود. عدم دسترسی خریدار به آدرس ایمیل مانع تحویل سرویس نمی گردد.

5.1.2 خریدار در صورتیکه در بازه زمانی حداکثر زمان تحویل، ایمیل مذکوررا دریافت ننمایدموظف است حداکثر 2 روز پس از پایان زمان تحویل مجاز بصورت کتبی وبا امضا نامه، مراتب را به بخش فروش مجموعه آکو  اعلام نماید.

5.1.3 در صورت بروز شرایط ویژه فنی ویا محدودیتهایی که تحویل در زمان مقرر آن انجام نشود، مجموعه آکو  مجاز به افزایش زمان تحویل سرویس تا 2برابر خواهد بود.

5.1.4 خریدار حق درخواست لغو سرویس خریداری شده تحویل نشده را تا قبل از سپری شدن 2برابر حداکثر زمان تحویل مجاز آن سرویس نخواهد داشت. به عنوان مثال چنانچه زمان تحویل 7  روز باشد در صورت عدم تحویل، خریدار تا 14 روز مجاز به انصراف از خرید و دریافت وجه پرداختی خود نمی باشد.

5.1.5 مجموعه آکو  مسئولیتی در قبال عدم استفاده خریدار از سرویس خریداری شده و تحویل شده ندارد.

5.1.6 سرویسهای مرتبط با دامنه ای که توسط مجموعه آکو  ثبت و یا تمدید نشده اند و نزد ثبت کننده دیگری می باشند در هنگام پرداخت فاکتور تحویل شده فرض می گردند.

5.2 حداکثر زمان تحویل

5.2.1 حداکثر زمان تحویل برای سرویسهای مجموعه آکو  که با عنایت به شرایط عمومی کشور و با فرض بدترین حالات ممکن است به شرح ذیل است .

  • ثبت دامنه 2 روز کاری
  • سرویس میزبانی 2 روز کاری

5.2.2 در صورت عدم انجام سفارش در محدوده حداکثر زمان تعریف شده، مشتری موظف به اعلام کتبی با امضا ذیل نامه به بخش فروش مجموعه آکو  و دریافت رسید ارسال می باشد

5.2.3 پس از ثبت دامنه و ارائه شناسه وکلمه عبورکنترل پانل آن به خریدار، مجموعه آکو  هیچ مسئولیتی نسبت به آن دامنه نخواهد داشت.

5.2.4 در مورد ثبت دامین های ir که می بایست توسط پژوهشگاه دانشهای بنیادی تایید و فعال گردد با توجه به اینکه به طور کلی مجموعه آکو  کنترلی در زمان تایید دامین نداشته و همچنین به دلیل نقص در مدارک یا مشخصات ممکن است مدت زمان تایید دامین به طول انجامد، زمان رزرو اولیه دامین مبنای تحویل قرار می گیرد.

5.3 تطابق با سفارش : در صورت وجود هرگونه مغایرت سرویس ارائه شده به خریدار با مشخصات سرویس، خریدار موظف است مراتب را حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ فاکتور به مجموعه آکو  اعلام نموده و مجموعه آکو  موظف است مراتب اصلاح را در اسرع وقت به عمل آورد در غیر اینصورت مسئولیت مجموعه آکو  صرفا محدود به اصلاح سرویس پس از تاریخ اعلام خریدار و فقط تا پایان زمان سرویس در فاکتور می باشد وزمان سرویس دهی افزایشی نخواهد یافت.

6 امنیت ومحرمانگی

6.1 به طور کلی محیط اینترنت به همان میزان سایر محیط های ارتباطی مانند پست، دورنگار و تلفن برای انتقال اطلاعات محرمانه امنیت دارد. در کلیه این محیطها ممکن است اطلاعات استراق سمع شوند. به همین دلیل ضمن آنکه مجموعه آکو  تمام تلاش خود را برای ایجاد محیطی امن برای نگهداری و تبادل اطلاعات به صورت محرمانه می نماید، با این حال از جانب احتیاط از خریداران می خواهد که همیشه ارتباطات آنلاین اینترنتی خود را نا امن فرض نمایند. مجموعه آکو  هیچ گونه مسئولیتی در رابطه با امنیت تبادل اطلاعات از شبکه و سرورهای خود نمی پذیرد.

6.2 مجموعه آکو  با تدابیر امنیتی خود مسئول حفظ امنیت پایه سرویس های خود می باشد.

6.3 مجموعه آکو  مسئولیتی نسبت به ضعف ایمنی ناشی ازنرم افزارها، application ها ویا برنامه های مورد استفاده خریدار ندارد.

6.4 مجموعه آکو  مسئولیتی نسبت به امنیت تبادل داده ما بین خریدار وسرورهای خود ندارد.

6.5 مجموعه آکو  مسئولیتی نسبت به در اختیار گرفتن کلمه عبور سرویسهای خریدار، توسط اشخاص ثالث ندارد.

6.6 مجموعه آکو  موظف به رعایت محرمانگی کلیه داده ها و نرم افزارهای موجود در سرویس خریدار می باشد و همچنین آنرا در اختیار اشخاص ثالث قرار نخواهد داد.

6.7 مجموعه آکو  تلاش خود را برای حصول بالاترین سطح امنیت ممکن برای حساب آنلاین خریداران انجام می دهد از اینرو مجموعه آکو  نسبت به اموری که در حیطه مسئولیت خریدار از لحاظ نگهداری امنیت حساب خود می باشد مسوولیتی ندارد.

7 مرجع قضاوت

در صورت بروز اختلاف، جهت رفع اختلاف، خریدار موظف است بدوا نسبت به اعلام موضوع به واحد روابط عمومی ویا دفتر مدیریت مجموعه آکو  اقدام نموده و رسید کتبی دریافت نماید. تا موضوع

مورد رسیدگی واقع گردد در صورت عدم حصول نتیجه پس از 15روزکاری، خریدار می تواند به شورای انتظامی سازمان نظام صنفی مراجعه نموده تا موضوع را مورد بررسی و رسیدگی قرار داد. ضمنا خریدار نظر این شورا را به عنوان حکم مرضی الطرفین پذیرفته وحق شکایت ویا درخواست حکم به سایر مراجع را نخواهد داشت.

8 فعالیتهای غیر مجاز خریدار

تخطی از هر یک از شرایط درج شده در ذیل موجب تعلیق سرویس می شود. مجموعه آکو تنها تشخیص دهنده تخطی از شرایط مندرج می باشد. مجموعه آکو حق قطع سرویس بدون هیچ اخطار قبلی و یا اجتناب از سرویس دهی را برای خود محفوظ می دارد. زمانی که مجموعه آکو از تخطی یک خریدار از شرایط مندرج اطلاع پیدا می کند نسبت به بررسی فنی و یا حقوقی موضوع اقدام خواهد کرد در این زمان ممکن است برای جلوگیری از ادامه تخلف سرویس خریدار به صورت موقت قطع گردد. پس از تکمیل بررسی ها مجموعه آکو بسته به نوع تخلف مجاز به محدودسازی، تعلیق یا قطع سرویس خاطی خواهد بود همچنین مجموعه آکو در صورت لزوم حق پیگرد قانونی متخلف را نیز برای خود محفوظ می دارد. هر گونه عملی که در اینجا به آن اشاره نشده باشد ولی از نظر قوانین جاری کشور ایران یا کشور محل قرارگیری سرورها خلاف باشد نیز تخلف از شرایط خدمات محسوب می گردد. مجموعه آکو هیچگونه وجهی به خریدار متخلف از شرایط خدمات تحت هر عنوان مانند ادعای خسارت یا هزینه مدت باقیمانده سرویس پرداخت نخواهد نمود.

همچنین خریدار متخلف مسئول جبران خسارت وارده به مجموعه آکو خواهد بود :

 استفاده از نرم افزارهای بدون رعایت حق کپی رایت ایران و بین المللی.

نصب و یا استفاده برنامه ای که موجب اختلال در عملکرد سرور گردد .

ارسال یا اجرای فایلهای اجرایی مانند فایلهایی با پسوند exe , com , bat , vbsو امثالهم و در صورت وجود این فایلها بدون اخطار از فضای خریدار حذف می شود و با خریدار بر طبق قانون برخورد می گردد

خریدار مجاز به استفاده از کدهای مخرب مانند انواع ویروسها و یا سورس هایی که موجب

آلودگی یا پایین آمدن امنیت سرور گردد نمی باشد.

استفاده از برنامه های ضعیف نگارشی که موجب نفوذ به سرویس وسایر سرویسهای دیگرمجموعه آکو

و سایر خریداران گردد.

وجود فایلهای حاوی ویروس عمدا ویا سهوا در فضای سرویس مورد خریداری

ارسال هرزنامه (Spam ) عمدا ویا سهوا (ملاک، گزارش Spam cop یا سایتهای مشابه و یا

بررسی تیم فنی مجموعه آکو  می باشد) حتی اگر از سرویس میل سرویس دهنده ثالثی استفاده شده باشد.

ارسال ایمیل بصورت گروهی و تعداد بالا (حداکثر 50 ایمیل در روز و 50 ایمیل در 30

دقیقه مجاز می باشد به شرط آنکه کلیه گیرندگان ایمیلها، خودشان درخواست دریافت ایمیل

از خریدار را داشته و آدرس و توضیح نحوه لغو عضویت به زبان انگلیسی در متن ایمیل وجود

داشته باشد)

گزارش فنی مجموعه آکو  و یا IDC که سرور میزبانی در آن می باشد نسبت به انجام اعمال مغایر

قانون مجموعه آکو .

عدم رعایت قانون جرائم رایانه ای جمهوری اسلامی ایران (خریدار موظف به کسب اطلاع کامل

در مورد این قانون می باشد)

انجام فعالیتهایی که به هر شکل موجب اختلال در ارائه خدمات مجموعه آکو  به خریدار و یا سایر

خریداران گردد.

استفاده از سرویس جهت ایجاد اختلال و یا نفوذ در سیستمهای اشخاص ثالث.

راه اندازی mail server Open relay.

انجام فعالیت IRC

عدم رعایت محدوده استفاده از منابع تخصیص یافته در هر سرویس.

مختل كردن امنيت سيستم يا شبكه. در صورت بروز چنين مسائلي مجموعه آکو  حق پيگرد قانوني و شکايت

از متخلف به مراجع قانوني را محفوظ مي دارد. نمونه هايي از اختلال در امنيت سيستم يا

شبكه شامل موارد ذيل مي شود: دسترسي يا استفاده غير مجاز از داده ها، سيستم يا شبكه،

از جمله هر گونه تلاش براي جستجو، اسكن يا آزمايش آسيب پذيري يك سيستم يا شبكه، مداخله

در خدمات ارائه شده به هر كاربر، ميزبان يا شبكه، شامل: تلاش براي دسترسي به اطلاعات

نامه هاي الكترونيكي، تلاش عامدانه براي پر كردن فضاي يك سيستم، تلاش براي تغيير و

يا حذف اطلاعات وب سايتها بدون مجوز از مالکان آنها و ...

9 محدوده استفاده از منابعCPU , Disk space , Traffic Data

transfer , Ram , و ...

9.1 مجموعه آکو  در تعرفه ی خود ویا در سایت این موارد را مشخص نموده و محدوده استفاده از منابع سرویسهای مجموعه آکو  برای عموم سرویسها در تعرفه درج شده است .

لیکن موارد زیرنیز باید در نظر باشند.

    حداکثر CPU در میزبانی اشتراکی 10% در بازه زمانی 1 دقیقه

حداکثر Ram در میزبانی اشتراکی 100 مگا بایت

حداکثر Data Transfer مجاز بر اساس مشخصات مندرج درتعرفه

حد اکثر Disk Space بر اساس مشخصات مندرج درتعرفه

حداکثر Bandwidth لحظه ای در میزبانی اشتراکی 2 مگابیت در ثانیه

9.2 ملاک تشخیص، نرم افزارهای کنترلی و واحد فنی مجموعه آکو  خواهد بود.

9.3 مجموعه آکو  در صورت تجاوز منابع سرویس کاربر از حدود تعیین شده، حق قطع سرویس بدون اخطار قبلی تا تعیین وضعیت را خواهد داشت و مراتب را به اطلاع خریدار خواهد رساند. در این صورت، مجموعه آکو ، پس از ارتقا سرویس توسط خریدار ویا کاهش مصرف، اقدام به ارائه سرویس دهی خواهد نمود.

9.4 در صورتیکه خریدار در استفاده از برخی منابع که قابل اندازه گیری نیستند از حد استاندارد سرویس تجاوز نماید به تشخیص بخش فنی، مجموعه آکو  حق قطع سرویس تا تعیین تکلیف جدید را دارد.

10 محتوا

10.1 سرویسهای مجموعه آکو  می بایست در جهت مقاصد قانونی استفاده گردد. انتقال، نگهداری یا انتشار هر گونه اطلاعات یا داده که مخالف هر قانون اجرایی باشد یا مستقیما به تخلف از قانون خاصی کمک کند ممنوع است. این مورد می تواند شامل موارد زیر باشد (البته محدود به موارد زیر نیست(

    قرار دادن هرگونه داده تحت پوشش قانون کپی رایت بدون مجوز

استفاده غیر مجاز از علائم تجاری دیگران

استفاده غیر مجاز از لوگو های دیگران

هرگونه تخلف از قانون جرایم رایانه ای ایران

اهانت به هر شخص، گروه، سازمان، قوم یا کشور

انتشار اکاذیب علیه دیگران

کلاه برداری های اینترنتی و هرگونه عاملی که موجب فریب بازدیدکنندگان شود

سایتهای فعال در زمینه HYIP ویا دارای سیستم هرمی

فروش یا تبلیغ هرگونه کالا یا خدمات غیر مجاز طبق قوانین جاری ایران و کشوری که سرورها

در آن قرار دارد

سایتهای مرتبط یا حامی گروههای شناخته شده تروریست بین المللی

استفاده از سرویس های مجموعه آکو  برای نگهداری، ارسال، نمایش، انتقال، تبلیغ یا هر عمل مشابه بر روی داده های مرتبط با مسائل جنسی به هر شکل

10.2 مسئولیت محتوای درج شده در سرویس تامین شدۀ خریدار ویا متصل به دامنه خریداری شده از مجموعه آکو  تماما بر عهده خریدار است . این مسئولیت شامل موارد تخلف عمد و سهو و یا مواردی که توسط اشخاص ثالث نیز انجام می پذیرد خواهد بود.

10.3 در صورت عدم رعایت قانون جرائم رایانه ای جبران کلیه خسارات وهزینه های مادی ومعنوی کلی وجزئی وارد بر مجموعه آکو  در پاسخگوئی به مراجع ذیصلاح بر عهده خریدار خواهد بود.

10.4 مجموعه آکو  برطبق قانون موظف است در صورت برخورد با موارد مجرمانه نسبت به انسداد سرویسها واقامه دعوا و ارائه اطلاعات خریدار که محتوای مجرمانه در سرویس خود ویا در سرویس متصل به دامنه خود را دارد به مراجع قضائی اقدام نماید.

11 مسئولیت خریدار

11.1 خریدار موظف است که کلیه قوانین مجموعه آکو  و جمهوری اسلامی ایران را رعایت نماید. درصورت عدم رعایت، مجموعه آکو  حق قطع سرویس به صورت موقت یا دائم و پیگرد قانونی ودریافت خسارت از خریدار را دارد وخریدار موظف به جبران کلیه خسارات وهزینه وارده بر مجموعه آکو  می باشد همچنین هیچ وجهی بابت فسخ سرویس ویا ایام باقیمانده سرویس یا خسارت وارده به خریدار متخلف، پرداخت نخواهد شد.

11.2 خریداران مسئول عملکرد خود در رابطه با سرویس تهیه شده می باشند همچنین می بایست به حقوق سایر خریداران مجموعه آکو  احترام بگذارند. مجموعه آکو  حق تعلیق یا قطع دائم سرویس خریداران

که به صورت خواسته یا ناخواسته موجب اختلال در سرویس سایر خریداران می گردد را برای خود محفوظ می دارد. ضمنا خریدار حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.

11.3 به غیر از آن دسته از قوانین که مستقیما به نحوه استفاده از سرویس برمی گردد که با پایان سرویس به پایان می رسد. بندهای دیگر قوانین پابرجا بوده وخریدار همواره موظف به رعایت قوانین عمومی وحقوقی مجموعه آکو  خواهد بود.

11.4 کلیه مسئولیتهای عدم استفاده صحیح از سرویس خریداری شده با خریدار می باشد و مجموعه آکو  تنها مسئول ارائه سرویس استاندارد و بر اساس تعهدات فنی اعلام شده در بسته های میزبانی خود می باشد.

12 گارانتی و پشتیبانی

12.1 مجموعه آکو  معادل 7 روز تقویمی از زمان خرید دارای گارانتی برگشت پول بدون شرط تنها برای سرویس میزبانی وب خود می باشد. واز اینرو پس از این زمان، گارانتی به سرویس میزبانی خریدار تعلق نمی گیرد.

12.2 مجموعه آکو  تنها مسئولیت سرویس دهی در حوزه خرید را دارد. در خصوص اختلالات و موارد دیگر مانند ارتباط اینترنت خریدار و برنامه نویسی وب ونرم افزارها و مشکل دامنه ای که نزد دیگران ثبت شده است مسئولیتی متوجه مجموعه آکو  نمی باشد.

12.3 ملاک وجود اختلال در سرویس، گزارش واحد فنی ویک سایت Tracer معتبر که باید توسط مجموعه آکو  تائید شده باشد، است.

12.4 زمان اختلال در سرویس خریدار در صورت درخواست کتبی وی با اعلام مدت اختلال وتائید واحد فنی در صورتی که میزان تجمعی آن از ابتدای دوره از 0.2% کل دوره بیشتر باشد به مدت سرویس افزوده می گردد .

12.5 ارائه خدمات پشتیبانی در مجموعه آکو  بر مبنای پرتال پشتیبانی وبه صورت 24 ساعته وهفت روز هفته می باشد. ضمنا به درخواستهایی که از طریق ایمیل، ویا تلفن اعلام گردد نیز رسیدگی می شود.

خدمات پشتیبانی صرفا از طریق  بخش تیکتینگ در پرتال مشتریان به آدرس https://asgx.ir بوده و ملاک درخواست و پیگیری ، ثبت تیکت میباشد در غیر این صورت برای مشاوره یا بررسی سایر موارد میتوانید از طریق تلفن در ساعات و روزهای کاری 9 الی17:30 شنبه تا چهارشنبه با مجموعه آکو در تماس باشید.

12.6 نحوه ارتباط مستند خریدار برای درخواستهای گارانتی و پشتیبانی باید از طریق پرتال پشتیبانی باشدکه زمان دقیق ارسال درخواست، زمان دقیق رسیدگی وهویت خرید مشخص باشد.

12.7 عدم رضایت از خدمات بخش پشتیبانی و فنی می بایست به سرعت (ظرف 24 ساعت) از زمان وقوع به واحد شکایات از طریق پرتال پشتیبانی اعلام گردد.

12.8 سرویس ها و رویه عمومی مجموعه آکو  بر اساس استاندارد فنی بین المللی و مصالح مجموعه آکو  تعریف شده و برای خریدار خاص غیر قابل تفکیک و تغییر است وخریدار موظف است بررسی لازم خود را قبل از خرید سرویس بعمل آورده باشد.

12.9 مجموعه آکو  مسئولیتی در قبال عدم تطابق سرویس خریداری شده با نیاز مشتری ندارد.

12.10 مجموعه آکو  نسبت به نصب و عملیاتی شدن نرم افزارهایی را که مورد تائید بخش فنی نمی باشد مسولیتی ندارد.

12.11 میزان مسئولیت مجموعه آکو  در مقابل حوادث ناخواسته و خسارات غیر مستقیم وارد بر خریدار در استفاده از سرویس و یا اطلاعات خریدار محدود به بند خسارات این قانون خواهد بود.

13 قوانین خاص دامنه

13.1 تمديد يك دامنه تاريخ گذشته در صورت امکان تمدید ، ممکن است دارای جریمه تاخیر نسبت به تعرفه عادی باشد که این جریمه مطابق با قوانین ICANN و ثبت کننده اصلی اخذ می گردد.

13.2 تاریخ مستند برای مدت ثبت دامنه،whois های بین المللی می باشد.( در خصوص دامنه های ir. استعلام از ثبت کننده مستند خواهد بود)

13.3 اگر در سفارش خریدار، دامنه ای باشد که ثبت کننده مرجع آن را ثبت ننماید و یا در حین تکمیل مراحل ثبت، آن دامنه توسط شخص دیگری ثبت گردد و یا انتقال دامنه ای به مجموعه آکو  باشد که به هر دلیل انجام نگردد، مجموعه آکو  تنها موظف به بازگرداندن هزینه ثبت و یا انتقال آن دامنه به حساب خریدار در پرتال کاربران می باشد.

13.4 در صورت درخواست انتقال یک دامنه به پنلی خارج از مجموعه آکو  از طریق پرتال کاربران مجموعه آکو  حق ممانعت از تکمیل مراحل انتقال را ندارد

13.5 از آنجا که مجموعه آکو  ثبت وتمدید دامنه وانتقال برای خریدار را به صورت واسط انجام می دهد عدم پذیرش توسط ثبت کنندگان بین المللی ویا ثبت کننده .Ir نسبت به ثبت ویا تمدید دامنه به هر دلیل مسئولیتی را متوجه مجموعه آکو  نخواهد کرد.

13.6 خریدار موظف است قبل از ثبت دامنه نسبت به حقوق مالکیتی دامنه برای خود تحقیق لازم را به عمل آورده و مجموعه آکو  در صورت ادعای شخص ثالث صاحب حق مورد تائید مجموعه آکو  و مراجع ذیصلاح ایرانی و بین المللی آن دامنه را مسدود نموده و به رای مراجع و یا قوانین بین المللی عمل می نماید.

14 قوانین خاص میزبانی

14.1 مجموعه آکو مسئولیتی در قبال تحویل داده های موجود در فضای میزبانی وب به خریدار نداشته و خریدار موظف به استفاده از FTP خواهد بود.

14.2 مجموعه آکو  مسئولیتی نسبت به بارگذاری اطلاعات (Upload) در فضای میزبانی خریدار ویا download اطلاعات وی به صورت رایگان ندارد.

14.3 مجموعه آکو  مسئولیتی نسبت به نصب نرم افزار برای خریدار به صورت رایگان ندارد.

14.4 مجموعه آکو  تلاش خود را جهت راهنمایی خریدار در مسائل فنی می کند ولی خریدار خود مسئول است با اطلاعات فنی سرویس میزبانی وب آشنایی داشته ومجموعه آکو  مسئولیتی نسبت به آموزش نحوه بهره برداری صحیح از سرویس ندارد.

15 قوانین خاص اجاره سرور اختصاصی

15.1 مجموعه آکو  مسئولیتی در قبال پشتیبانی فنی سرور اختصاصی به خریدار نداشته و خریدار موظف به استفاده از ارتباط ریموت خواهد بود مگر آنکه خلاف آن در تعرفه اعلام شده باشد

15.2 مجموعه آکو  تنها در صورت بروز مشکلاتی که موجب عدم دسترسی به سرور از راه دور می گردد مسئول پشتیبانی فنی سرور بوده و البته در صورتی که بروز مشکل به خاطر سو عملکرد خریدار

باشد هزینه پشتیبانی طبق فاکتورهای IDC از خریدار اخذ خواهد شد

15.3 مالک تجهیزات و سخت افزار سرور اختصاصی، مجموعه آکو  می باشد و پرداخت هزینه اجاره سرور موجب بروز حقی برای خریدار نمی گردد.

15.4 در صورت بروز مشکل سخت افزاری که موجب عدم دسترسی به سرور شود خریدار موظف به اعلام مورد به بخش پشتیبانی مجموعه آکو  بوده و مجموعه آکو  پس از اطلاع موظف به تعویض سخت افزار معیوب به صورت رایگان می باشد.

16 سایر قوانین خاص

16.1 خریدار موظف است سرویسهایی که نزد مجموعه آکو  تمدید می نماید را از نظر تمدید شدن کنترل نموده ودر صورت عدم اعمال مراتب تمدید توسط مجموعه آکو ، حداکثر 7روزتقویمی پس از زمان انقضاﺀ مراتب را کتبا به مقام مسئول ویا واحد شکایات ارسال نماید.

16.2 توافقات خاص تنها به صورت کتبی وبا مهرو امضاﺀ مجاز مجموعه آکو  معتبر خواهد بود و توافقات با پرسنل به صورت کتبی یا شفاهی و یا به هر شکل دیگر از درجه اعتبار ساقط است .

16.3 خریدار موظف است تحویل ، تطابق واجرای صحیح سرویس خریداری شده را کنترل نماید.

16.4 مجموعه آکو  هیچ مسئولیتی برای بدست آوردن دامنه از دست رفته و یا اطلاعات حذف شده از روی سرورهای میزبانی پس از اتمام قرارداد نخواهد داشت .

16.5 مسئولیت اطلاع از زمان انقضا سرویس وکنترل آنها بر عهده خریدار می باشد لیکن مجموعه آکو ، انقضاء سرویسهای خریدار را از 1 ماه قبل از طریق پست الکترونیک به وی یادآوری می نماید

و عدم دسترسی خریدار به پست الکترونیکی خود، مسئولیتی را برای مجموعه آکو  ایجاد نخواهد کرد.

16.6 وضعیت اعتبار، فهرست سرویسها و پرداختهای خریدار در اکانت وی در پرتال کاربران قرار دارد و همواره وی می تواند برای آگاهی از وضعیت عملکرد خود از طریق شناسه و کلمه عبور خود به آن مراجعه نماید.

16.7 مدت زمان قطع سرویس ناشی از عدم پرداخت مطالبات مجموعه آکو ، بررسی جرائم واعمال تشخیص کارشناسی به مدت زمان سرویس دهی افزوده نمی گردد.

16.8 امکان دریافت هرگونه سرویس هدیه پیش بینی شده در برخی از بسته های میزبانی تنها در هنگام خرید بسته وجود دارد و طی مدت قرارداد امکان رجوع به آن وجود نداشته و در صورت عدم استفاده هزینه آن به حساب کاربری خریدار واریز نمی شود.

17 نسخه پشتیبان (Backup)

17.1 به طور کلی مسئولیت تهیه نسخه پشتیبان از داده ها و فایلها با خود خریداران بوده و همه خریداران می بایست پشتیبان کلیه داده های مورد نیاز خود را در جایی غیر از تجهیزات و سرورهای مجموعه آکو  نگهداری نمایند. در صورت بروز هر مشکل و عدم توانایی بازگرداندن اطلاعات از آرشیو بکاپ هیچگونه اعتراضی مسموع نخواهد بود و مجموعه آکو در این زمینه هیچگونه مسئولیتی ندارد.

17.2 مسئولیت بکاپ گرفتن در سرویس های سرورهای اختصاصی صرفا به عهده خود خریدار می باشد و مجموعه آکو  در این زمینه هیچگونه مسئولیتی ندارد

17.3 مجموعه آکو  جهت امنیت بیشتر، از کلیه از فایلهای خریداران بصورت هفتگی نسخه پشتیبان تهیه می کند. این نسخه پشتیبان حداکثر تا یک ماه نگهداری خواهد شد. نسخه پشتیبان بصورت کامل از خود اکانت بوده و مجموعه آکو  تعهدی نسبت به صحت و کارکرد و محتوای داخل فایلها ندارد.

17.4 تمام نسخه های پشتیبان بر روی محلی خارج از دسترسی خریدار نگهداری می شود

17.5 مجموعه آکو  تعهدی نسبت به ارائه رایگان داده های موجود در آرشیوهای خود به خریدار ندارد.

17.6حداکثر تعداد درخواست برای بازگردانی بکاپ به ازای هر سرویس هاستینگ ۳ بار در طول دوره خریداری شده میباشد ( ۳ بار در سال ) و  مجموعه آکو  هیچگونه مسئولیتی در مورد صحت نسخه پشتیبان و بروز بودن آنها را ندارد.

18 شرایط و قوانین مالی

18.1 نحوه پرداخت در پرتال کاربران درج شده است. به طور عمومی خریدار موظف است مدارک پرداخت خود را تا پایان مدت سرویس نگهداری نماید.

18.2 خریدار موظف است پرداخت خود را به طور نقدی ویا در وجه حسابهای اعلام شده در پرتال کاربران بپردازد .در شرایطی که مجموعه آکو  در راستای مساعدت با خریدار اقدام به پذیرش چک مدت دار در خصوص فاکتور وی نماید، با عدم وصول وجه چک، خریدار موظف است در روز سررسید فورا اقدام به واریز وجه به حسابهای اعلام شده نماید و لاشه چک خود را دریافت نماید در غیر این صورت هزینه تاخیر در وصول اسناد ،پیگیری های حقوقی ، ایاب و ذهاب و سایر موارد نیز بر عهده خریدار خواهد بود ضمنا در اینگونه موارد مجموعه آکو  حق دارد ضمن تعلیق سرویس، فاکتور خریداری که قسمتی از وجه آن در زمان مورد توافق وصول نشده را باطل نموده وخسارات وارده بر مجموعه آکو  وهزینه سرویس را از آن کسر نماید.

18.3 به دلیل محدودیت های نگهداری داده های حسابداری، فیش بانکی و یا حواله ای که برای افزایش اعتبار و یا پرداخت یک صورت حساب، تنها تا 6 ماه پس از  واریز قابلیت استفاده را خواهد داشت.

18.4 مجموعه آکو ، حق تامین و وصول کلیه مطالبات و جرائم ، سود تاخیردر پرداخت و سایر هزینه های خود از محل قطع موقت و یا دائم کلیه سرویسها و اعتبارات خریدار نزد خود را خواهد داشت و در صورتیکه خریدار فورا به اخطار اعلام شده از سوی مجموعه آکو  توجه ننماید حق هر گونه اعتراض بعدی را از خود سلب می نماید لازم به ذکر است مدت قطعی سرویس ناشی ازعدم پرداخت مطالبات مجموعه آکو  به مدت سرویس دهی افزوده نخواهد شد و کلیه مسئولیتهای ناشی از این نوع قطع سرویس برعهده خریدار میباشد.

18.5 در صورتیکه مجموعه آکو  تشخیص دهد هر یک از سرویسها و یا کالای خریداری شده یک خریدار درزمان تحویل، با حجم بیشتر و یا باامکانات بهتر ویا زمان طولانی تر و یا هر مورد هزینه بر بالاتری از مشخصات مندرج در فاکتور مورد استفاده وی قرار گرفته و یا به هر دلیل خریدار به این حجم بیشتر و یا امکانات بهتر و منابع بیشتر ویا زمان طولانی تر دست پیدا کرده است، حق خواهد داشت مبلغ ما به تفاوت تعرفه ای آنرا از خریدار دریافت نماید؛ پرداخت این هزینه برای خریدار اجباری می باشد و مجموعه آکو  حق استیفا طلب خود را از نحوه دریافت بدهی های خریدار خواهد داشت.

18.6 مجموعه آکو  برای گسترش خدمات و افزایش سرویس دهی به خریداران خود در بازه های مختلف زمانی اقدام به انتشار و توزیع کوپنهای خرید می نماید. لازم به ذکر است که مجموعه آکو  در پذیرش و یا عدم پذیرش این کوپنها دربازه های تخفیف و ایام خاص مختار می باشد.

18.7 برای خرید یک سرویس میزبانی و یا یک بسته نرم افزاری امکان پذیرش بیش از یک کوپن وجود ندارد.

18.8 هیچ یک از کمک هزینه ها و خدمات مازاد بسته ها قابل تبدیل به ارزش ریالی و کسر از فاکتور نمی باشد.

18.9 بازگشت پول :

18.9.1 کلیه سرویس های مجموعه آکو به استثنای سرویس های اعلام شده در زیر دارای 7 روز ضمانت برگشت وجه از زمان پرداخت می باشند. سرویس هایی که ضمانت برگشت پول ندارند عبارتند

از:

 کلیه هزینه های مربوط به خدمات دامین (شامل ثبت، انتقال، تمدید دامین)

سرویس های سرور اختصاصی و تجهیزات و خدمات جانبی مرتبط با آنها (مانند فایروال، مانیتورینگ،

مدیریت سرور و ... )

سرویس های میزبانی اختصاصی

18.9.2 ضمانت برگشت وجه تنها در هفته اول سرویس های جدید ارائه می شود. تمدید یا ارتقای هر سرویس شامل ضمانت برگشت وجه نمی شود.

18.9.3 پس از پایان مدت ضمانت برگشت وجه، هیچگونه درخواستی مبنی بر برگشت پول مسموع نخواهد بود

18.9.4 برگشت پول با درخواست کتبی مالک تنها با حضور وی یا نماینده قانونی او در محل مجموعه آکو  یا از طریق اعلام یک شماره حساب سیبا توسط مالک و واریز اینترنتی به آن حساب از طریق سیستم اینترنتی سبا بانک ملی پس از کسر کارمزدهای مقرر مجموعه آکو  و هزینه های قرارداد مانند هزینه پیک و هزینه کارمزد بانکی ممکن است.

18.10 بدهی ها :

18.10.1 مجموعه آکو  با اعلام و اخطار قبلی در خصوص تسویه بدهی های معوق حق قطع سرویسی که خریدار برای آن بدهکار است و یا سایر سرویسها و خریدهای قبلی خریدار را داشته و میتواند در صورت تمایل با تملک برخی از آنها معادل مبلغ آن در فاکتور فروش (نسبت به مدت اعتبار آن به کل زمان سرویس) از میزان بدهی (اصل بدهی، جرائم و یا خسارات وارده بر مجموعه آکو ) کسر نماید

18.10.2 مجموعه آکو  برای هر روز تاخیر خریدار در تسویه بدهی ها، خسارات ویا جرائم وامثالهم معادل دودهم درصد (0.2%) خسارت به صورت روزانه منظورمی نماید که بطور یکجا ودر هنگام تسویه بدهی، خریدار موظف به تسویه مجموع آن خواهد بود.

18.11 جرائم :

18.11.1 مجموعه آکو  حق دریافت هزینه برای تاخیر مشتری در تمدید به موقع سرویسهای دامنه میزبانی و امثالهم را خواهد داشت.

18.11.2 مجموعه آکو  حق دریافت هزینه فنی جهت رفع مسدودی یک سرویس را خواهد داشت.

19 فورس ماژور

مجموعه آکو  هیچگونه مسئولیتی در برابر عدم انجام تعهدات خود در هنگام موارد فورس ماژور مانند بلایای طبیعی، جنگ، شورش، آشوب اجتماعی، انفجار، اعتصاب، محدودیتهای دولتی و تحریم

را ندارد. با این حال در صورت بروز چنین مواردی مجموعه آکو تلاش خود را برای کاهش اثرات این موارد را می نماید. بروز هر یک از موارد فورس ماژور موجب تخطی خریداران از شرایط خدمات نخواهد شد.

تحریم و عدم امکان تبادل ارز از موارد فورس ماژور خواهد بود.

20 انقضاء و تمدید خدمات

تاریخ تمدید یک سرویس منقضی شده، از زمان تاریخ انقضاء قبلی خواهد بود همچنین مجموعه آکو  مسئولیتی در قبال نگهداری و ارائه اطلاعات و داده های خریدار پس از تاریخ انقضا نخواهد داشت.

البته مجموعه آکو تلاش خود را برای اطلاع رسانی به مشتری از طریق اطلاعات ثبتی در پروفایل وی ، انجام خواهد داد. اطلاع رسانی بصورت پیامک و ایمیل خواهد بود و در صورت تشخیص اهمیت سرویس با مشتری تماس خواهد گرفت.

21 پذیرش قوانین

با پرداخت مبلغ فاکتور و یا عضویت در سایت مجموعه آکو ، خریدار قوانین مجموعه آکو  را پذیرفته و نیازی به اخذ امضاء از خریدار وجود ندارد.

22 رویه حفاظت

مجموعه آکو  در قبال حفاظت کامل از اطلاعات شخصی خریدار مسئول بوده و حق استفاده و ارائه به اشخاص ثالث و یا استفاده تبلیغاتی را ندارد و تنها در صورت دریافت حکم قضایی اطلاعات شخص مورد تقاضا را بنا بر ضرورت قانونی در اختیار مقام قضایی قرار خواهد داد. اطلاعات مندرج در Whois دامنه به دلیل قابل رویت بودن برای عموم از این قاعده مستثنی می باشد.

23 خسارت و رفع مسئولیت

23.1 خدمات مجموعه آکوبه همان شکلی که هستند ارائه می شوند و هیچگونه گارانتی صریح و ضمنی شامل آنها نمی گردد. ضمنا هیچگونه ضمانتی مانند مطابق نیاز خریدار بودن، بی عیب بودن، عدم قطعی، امنیت و ... ارائه نمی شود. همه ضمانتهای کتبی و شفاهی در مورد سرویسهای مجموعه آکو که توسط کارکنان یا نمایندگان و یا سایرین ارائه شوند فاقد اعتبار می باشند. مجموعه آکو هیچگونه خسارتی بابت عملکرد سرویس خود به هر نحو نمی پردازد. مجموعه آکو تحت هیچ شرایطی مسئول حوادث احتمالی (مانند از دست رفتن داده ها روی سرور) نخواهد بود.

23.2 سقف خسارات اثبات شده توسط مرجع رفع اختلاف به خریدار برای هریک از انواع سرویسها حداکثر معادل هزینه پرداختی آن سرویس توسط خریدار بوده و مجموعه آکو  هیچگونه مسئولیتی در قبال جبران خساراتی مازاد بر این مبلغ نخواهد داشت

23.4 مجموعه آکو تعهد می‌نماید تمامی خدمات ذکرشده در وب سایت را به کاربر ارائه دهد. تمامی خدمات مجموعه آکو به همان شکلی که هستند ( AS IS ) ارائه می‌شوند و هیچ‌گونه گارانتی(ضمانت) صریح و ضمنی (اضافه بر مواردی که در وب سایت قید گردیده) شامل آن‌ها نمی‌گردد. ضمناً هیچ‌گونه ضمانتی مانند مطابق نیاز خریدار بودن، بی‌عیب بودن، عدم قطعی، امنیت کامل و … ارائه نمی‌شود. همه ضمانت‌های غیر کتبی در مورد سرویس های مجموعه آکو که توسط کارکنان یا نمایندگان و یا سایرین ارائه شوند فاقد اعتبار می‌باشند. مجموعه آکو هیچ‌گونه خسارتی بابت عملکرد سرویس خود به هر نحو نمی‌پردازد. مجموعه آکو تحت هیچ شرایطی مسئول حوادث احتمالی نخواهد بود.

با توجه به امکان اشتباه انسانی تمامی ضمانت‌ها ، قرارها و قول‌های شفاهی(تلفنی ، رو در رو و یا هر روش شفاهی دیگر) و یا الکترونیکی (ایمیل ، چت ، تیکت و انواع روش‌های ارتباط الکترونیکی دیگر) که توسط پیمانكاران، نمایندگان، كارمندان، مدیران، سهامداران ، وابستگان و تمامی زیرمجموعه‌های مجموعه آکو  به کاربر ارائه می‌گردد به طور کامل باطل می‌باشد و تنها ضمانت‌های کتبی با مهر و سربرگ قانونی مجموعه آکو  و یا موارد صریحاً قیدشده در وب سایت مجموعه آکو معتبر می‌باشد و تمامی ضمانت‌ها ، قرارها و قول‌های غیر مکتوب مطلقاً باطل می‌باشد. در این حالت کاربر می‌تواند درخواست ارائه ضمانت کتبی از مجموعه آکو  نماید و در صورت عدم وجود ضمانت کتبی با مهر و سربرگ قانونی مجموعه آکو  کاربر اعلام می‌دارد که هیچ‌کدام از موارد شفاهی و یا الکترونیکی دیگر را مستند ندانسته و بر اساس آن هیچ اقدامی انجام نداده و یا تصمیم اتخاذ نمی‌نماید.

مجموعه آکو تحت هیچ شرایطی در برابر هر نوع خسارت مستقیم و غیرمستقیم که از سرویس ها و یا خدمات مجموعه آکو  متوجه فرد و یا افرادی گردد مسئول نمی‌باشد، حتی اگر این ادعا بر اساس قرارداد، نقض گارانتی (صریح یا ضمنی)‌، نقض توافقنامه و رویه‌های جانبی آن بوده و یا عدم توانایی مشترك در استفاده از محصولات و یا خدمات مجموعه آکو  باشد. اگر چه مجموعه آکو احتمال چنین خسارتی را گوشزد كرده باشد، برخی شرایط مسئولیت در برابر خسارت ممكن است از حالات فوق مستثنا گردد كه در چنین شرایطی مسئولیت مجموعه آکو  محدود به هزینه پرداختی توسط کاربر به مجموعه آکو برای محصول و یا خدمت مربوطه می‌گردد.

کاربر موافقت می‌كند كه در هر شرایطی سقف خسارات اثبات‌شده توسط مرجع رفع اختلاف به خریدار برای هر یک از انواع سرویسها حداکثر معادل هزینه پرداختی آن سرویس توسط خریدار بوده و مجموعه آکو  هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال جبران خساراتی مازاد بر این مبلغ نخواهد داشت. تمامی مشتریان ، کاربران و مشترکان مجموعه آکو موظف به پذیرش این ماده بوده و در صورت عدم پذیرش هرگز نباید هیچ‌کدام از محصولات و یا خدمات مجموعه آکو را تهیه نمایند. تمامی موارد مرتبط با کاربران شامل محتوای وب سایت کاربران، نحوه استفاده آن‌ها از خدمات مجموعه آکو و اطلاعات و داده‌های استفاده‌شده توسط کاربران و به طور کل تمامی مواردی که توسط کاربران اقدام شده باشد به عهده کاربر بوده و هیچ شخص ثالثی حق اقدام قانونی علیه مجموعه آکو را ندارد و در صورت لزوم اقدام قانونی تنها علیه کاربر باید انجام شود بدیهی است مسئولیت تمامی عملیاتی كه از طریق حساب مشترك و یا خدمات در اختیار کاربر انجام می‌گیرد، چه به وسیله خود مشترك و چه به وسیله جانشین و نماینده وی و یا افراد متفرقه و یا به هر طریق دیگر، به عهده مشترك می‌باشد. مجموعه آکو از پذیرفتن مسئولیت هرگونه فعالیت انجام‌شده در حساب مشترك با و یا بدون اجازه مشترك خودداری می‌کند.

24 تهدید علیه مجموعه آکو

چنانچه استفاده مستقیم و یا غیرمستقیم مشترك از محصولات و خدمات مجموعه آکو  منجر به اقدام و یا تهدید قانونی مستقیم و یا غیرمستقیم علیه مجموعه آکو ، مجموعه آکو ‌های وابسته و یا شرکا گردد، مجموعه آکو مجاز خواهد بود بدون در نظر گرفتن نتیجه این اقدامات به ادامه سرویس‌دهی به مشترك خود خاتمه دهد.

25 اقدام قانونی علیه مجموعه آکو

 کاربران مجموعه آکو تعهد می‌نمایند چنانچه شكایتی علیه مجموعه آکو در حال اجرا یا ارسال داشته باشند قبل از اقامه دعوی ابتدا به صورت کتبی و از طریق ارسال یک نامه با امضاء کاربر به همراه تصویر کارت ملی از طریق پست سفارشی به آدرس دفتر مرکزی مجموعه آکو را از این موضوع مطلع گردانند و مجموعه آکو فرصت دارد طی حداکثر ۲۰ روز کاری پس از دریافت نامه مذکور تلاش نماید تا شاید بتواند از طرق فنی و غیر فنی مورد کاربر را رفع نماید. قصور از جانب مشترك در مورد ارسال این اطلاعیه به مجموعه آکو به منزله نقض موارد این توافقنامه خواهد بود و بر اساس شرایط نقض توافقنامه اقدام خواهد شد. همچنین هیچ روشی غیر از پست سفارشی جهت این اطلاعیه مورد قبول نمی‌باشد.

26 ایجاد مزاحمت برای مجموعه آکو و تمامی زیر مجموعه های مجموعه آکو

در صورت ایجاد هرگونه مزاحمت برای مجموعه آکو  و تمامی زیرمجموعه‌های آن مانند کارمندان ، وب سایت ، گروه پشتیبانی و غیره به هر نحو شامل (تلفنی،ایمیلی،ارتباط اینترنتی و غیره) و یا اهانت و یا توهین به مجموعه آکو  مانند کارمندان ، وب سایت ، گروه پشتیبانی و غیره به هر نحو شامل (تلفنی،ایمیلی،ارتباط اینترنتی و غیره) و تمامی زیرمجموعه‌های آن، سرویس کاربر سریعاً ، بدون اخطار قبلی و برای همیشه قطع خواهد شد و مجموعه آکو  فرد مذکور را به مراجع ذیصلاح معرفی خواهد نمود. مجموعه آکو تنها مرجع تشخیص این مورد خواهد بود.

27 تغییرات در محصولات و خدمات مجموعه آکو

مجموعه آکو مجاز است در هر زمان که لازم باشد نسبت به حذف، اضافه، ارتقا، تعویض، تغییر و یا تغییر در تنظیمات هرگونه برنامه، نرم‌افزار، داده، سخت‌افزار، تجهیزاتی که به واسطه آن‌ها به کاربران سرویس می‌دهد، اقدام نماید. این تغییرات ممکن است بر روی عملکرد برنامه‌های کاربران و محتویات سایت آن‌ها تأثیرگذار باشد. در این حالت کاربر مسئول سازگار کردن مجدد برنامه خود با تغییرات جدید می‌باشد و مجموعه آکو هیچ‌گونه مسئولیتی در این رابطه ندارد.

28 تغییر قیمت

مجموعه آکو مجاز به تغییر در قیمت سرویس های خود به هر دلیلی می‌باشد و تغییر در قیمت در صورت حساب دوره بعد تمامی کاربران منظور خواهد شد.

29 بازگشت پول

مجموعه آکو تحت هیچ شرایط پول پرداخت‌شده برای یک محصول و یا خدمت و یا اعتبار ریالی را باز نمی‌گرداند و هرگونه ضمانت کتبی و شفاهی در این زمینه باطل می‌باشد. تنها سرویس میزبانی(هاستینگ) مجموعه آکو دارای یک هفته مهلت بازگشت وجه می‌باشد و مشتری موظف می‌باشد در طول این مهلت سرویس هاستینگ خود را به صورت کامل مورد بررسی و آزمایش قرار دهد و در صورت عدم رضایت از سرویس به هر دلیل طی یک هفته از تاریخ سفارش اقدام به لغو سرویس هاستینگ خود نماید تا پس از کسر کسورات مندرج در سایت مبلغ پرداختی مشتری به وی عودت داده شود. بدیهی می‌باشد که پس از گذشت این مهلت به هیچ عنوان و دلیل سرویس هاستینگ قابل لغو نبوده و هیچ مبلغی به کاربر عودت داده نخواهد شد. همچنین در رابطه با انواع دیگر سرویس های مجموعه آکو مانند ثبت دامنه و یا گواهینامه ssl با توجه به ماهیت آن‌ها قابل لغو و عودت وجه نبوده و مشتری موظف می‌باشد قبل از سفارش و پرداخت به طرق مختلف از ویژگی‌های سرویس مطلع گردد و پس از تکمیل سفارش هیچ‌گونه امکان بازگرداندن وجه وجود ندارد و مسئولیت این مورد به عهده مشتری خواهد بود.

تبصره ۱:

در صورتی که کاربر یک و یا چندین از بند از قوانین این شرایط سرویس را رعایت ننماید  هیچ مبلغی به هیچ عنوان به کاربر عودت داده نخواهد شد.

30 تغییرات آینده در این توافق نامه

کلیه کاربران سرویسهای مجموعه آکو موظف به رعایت کامل این شرایط می‌باشند. این شرایط جامع و کامل نبوده و مجموعه آکو حق اضافه، حذف یا تغییر بندهای آن را در هر زمان دارد. کاربر موظف است به صورت دوره‌ای این قوانین و شرایط را مطالعه نموده و از آن اطلاع یابد. عدم اطلاع کاربر از این قوانین رافع مسئولیت کاربر نخواهد بود. کاربر اعلام می‌دارد با تمامی تغییرات آینده این توافقنامه از ابتدا موافقت کرده است.

31 لغو سرویس

در صورتی که کاربر به هر دلیل شامل عدم رضایت از کیفیت ، یا عدم برآورده شدن نیاز ، عدم آگاهی قبل از خرید ، اشتباه در خرید و یا هر دلیل دیگری اقدام به لغو سرویس نماید هیچ مبلغی تحت هیچ شرایطی به کاربر بازگردانده نخواهد شد و تنها سرویس کاربر جهت جلوگیری از شارژ مجدد لغو خواهد شد.

همچنین مجموعه آکو حق فسخ یک طرفه سرویس کاربر (شامل میزبانی وب ، دامنه و یا هر سرویس دیگر در مجموعه آکو ) را به هر دلیل فنی و غیر فنی در هر زمانی دارا می‌باشد. در این حالت ادامه سرویس کاربر فوراً قطع می‌گردد و هیچ نوع خدمات دیگری از جمله تحویل سرویس به کاربر، دادن پشتیبان داده‌ها ، دادن امکان انتقال به غیر و یا هر نوع خدمات دیگری تحت هیچ شرایطی به کاربر ارائه نخواهد شد و کاربر باید از نسخه پشتیبان خود که در خارج از سرویس های مجموعه آکو نگهداری می‌کند استفاده نماید . در این حالت تمامی داده‌های کاربر فوراً از سیستم های مجموعه آکو حذف و سرویس های مانند دامنه به صورت عمومی و بودن مالکیت کاربر آزاد می‌گردند و باقیمانده مبلغ پرداختی کاربر بر اساس باقیمانده زمان سرویس وی محاسبه و مبلغ آن به کاربر باز پس داده خواهد شد.

32 هزینه دادرسی

با توجه به هزینه‌های پایین سرویس های مجموعه آکو و سود بسیار پایین آن‌ها و بر اساس این توافق‌نامه تمامی کاربران تعهد می‌نماید در صورت هرگونه اقدام حقوقی علیه مجموعه آکو در تمامی محاکم قضایی و صنفی چه در پرونده تشکیل‌شده محکوم و یا صاحب حق شناخته شوند تمامی هزینه‌های دادرسی شامل هزینه وکلای مجموعه آکو بر اساس هزینه عرف وکالت در زمان پیگیری پرونده ،هزینه اقامت و ایاب‌وذهاب نمایندگان و وکلا و شاهدان مجموعه آکو در صورتی که نیاز به حضور آن‌ها در محلی غیر از شهر تهران باشد را تقبل می‌نماید. در صورتی که کاربر مجموعه آکو با این بند موافق نمی‌باشد هرگز نباید از هیچ‌کدام از محصولات و خدمات مجموعه آکو استفاده نماید.

33 مطالعه این توافق نامه

مطالعه دقیق و کامل این توافق‌نامه و پذیرش کامل آن برای تمامی کاربران مجموعه آکو الزامی می‌باشد. این توافق‌نامه در محلی قرار داده‌شده است که در هنگام سفارش و خرید و یا در هنگام عضویت در سایت مجموعه آکو تمامی کاربران حتماً باید تأیید نمایند که این توافقنامه را به طور کامل مطالعه و با آن موافق می‌باشند و امکان خرید و یا سفارش هیچ یک از محصولات و خدمات مجموعه آکو و یا عضویت در سایت مجموعه آکو بدون تأیید مطالعه و پذیرش تمامی بخش‌های این موافقت‌نامه وجود ندارد و هیچ‌گونه ادعایی مبنی بر عدم آگاهی از این موافقت‌نامه پذیرفته نمی‌باشد. همچنین تمامی کاربران حتماً باید یک نسخه از این توافق‌نامه را قبل از انجام هرگونه خرید و یا سفارش از مجموعه آکو چاپ نموده و نزد خود به عنوان متن قرارداد و موافقت‌نامه نگهداری نمایند و در صورت هرگونه پیگیری از طریق محاکم حقوقی آن را ارائه نمایند و اعلام نمایند که آن را قبل از هرگونه خرید و یا سفارش از مجموعه آکو مطالعه و تأیید نموده‌اند.

34 سلب اختیار

عدم اجراي بخشي از شرايط و قوانین مجموعه آکو  نسبت به خریدار يا ديگران به منزله سلب حق اجراي قوانین از مجموعه آکو  نمی باشد


آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

« برگشت