هاست لینوکس اقتصادی ایران با کنترل پنل cPanel

مناسب برای سایت های شرکتی و وردپرس با بازدید و منابع استاندارد

500 مگابایت - IRECO A3

هارد NVMe
قابلیت انتخاب php 8.3 تا php 5.6
وب سرور لایت اسپید
مدیریت امنیت با Imunify360
کنترل پنل cPanel
قابل ارتقا به پکیج های بالاتر
WordPress Toolkit
Gzip فعال
ارائه گواهی‌نامه SSL رایگان
بدون addon domain
بکاپ ماهیانه
سایر موارد نامحدود

1000 مگابایت - IRECO A4

هارد NVMe
قابلیت انتخاب php 8.3 تا php 5.6
وب سرور لایت اسپید
مدیریت امنیت با Imunify360
کنترل پنل cPanel
قابل ارتقا به پکیج های بالاتر
WordPress Toolkit
Gzip فعال
ارائه گواهی‌نامه SSL رایگان
بدون addon domain
بکاپ ماهیانه
سایر موارد نامحدود

2000 مگابایت - IRECO A5

هارد NVMe
قابلیت انتخاب php 8.3 تا php 5.6
وب سرور لایت اسپید
مدیریت امنیت با Imunify360
کنترل پنل cPanel
قابل ارتقا به پکیج های بالاتر
WordPress Toolkit
Gzip فعال
ارائه گواهی‌نامه SSL رایگان
بدون addon domain
بکاپ ماهیانه
سایر موارد نامحدود

3000 مگابایت - IRECO A6

هارد NVMe
قابلیت انتخاب php 8.3 تا php 5.6
وب سرور لایت اسپید
مدیریت امنیت با Imunify360
کنترل پنل cPanel
قابل ارتقا به پکیج های بالاتر
WordPress Toolkit
Gzip فعال
ارائه گواهی‌نامه SSL رایگان
بدون addon domain
بکاپ ماهیانه
سایر موارد نامحدود

4000 مگابایت - IRECO A7

هارد NVMe
قابلیت انتخاب php 8.3 تا php 5.6
وب سرور لایت اسپید
مدیریت امنیت با Imunify360
کنترل پنل cPanel
قابل ارتقا به پکیج های بالاتر
WordPress Toolkit
Gzip فعال
ارائه گواهی‌نامه SSL رایگان
بدون addon domain
بکاپ ماهیانه
سایر موارد نامحدود

5000 مگابایت - IRECO A8

هارد NVMe
قابلیت انتخاب php 8.3 تا php 5.6
وب سرور لایت اسپید
مدیریت امنیت با Imunify360
کنترل پنل cPanel
قابل ارتقا به پکیج های بالاتر
WordPress Toolkit
Gzip فعال
ارائه گواهی‌نامه SSL رایگان
بدون addon domain
بکاپ ماهیانه
سایر موارد نامحدود