شرایط ثبت دامنه DE. پرینت

  • 411. این نوع دامنه تنها به مدت یک سال ثبت می گردد و پس از این مدت در صورت نیاز بایستی تمدید گردد.

 

 

 

2. صاحب دامنه بایستی آلمانی باشد به آن معنا که مشخصات آلمانی ارائه دهد.

 

 

 

3. قابلیت برگشت هزینه یا Money Back ارائه نمی گردد.

 

 

 

4. قابلیت های Bulk در خصوص این دامنه اعمال نمی شوند.

 

 

 

5. پس از ثبت، نام صاحب دامنه غیر قابل تغییر می باشد لذا در صورت نیاز بایستی یک کاستومری جدید با نام مورد نظر ایجاد و دامنه به آن منتقل گردد.

 

 

 

6. DNS های اختصاص یافته به دامنه در صورتی اعمال خواهند شد که NS و A رکورد لازم در سرورهای هاست ایجاد شده باشند. این به آن معناست که هاست این دامنه قبلا بایستی ایجاد شده باشد و رکوردهای زیر به عنوان حداقل در DNS Zone هاست اعمال شده باشند:

 

 

 

مثال:

 

چنانچه دامنه شما yourdomain.de و DNS های مورد نظر ns1.domain.com و ns2.domain.com باشند، داریم:

 

 

 

وجود رکوردهای زیر در DNS Zone دامنه domain.com:

 

ns1 A 111.222.333.444

 

ns2 A 111.222.333.444

 

 

 

وجود رکوردهای زیر در DNS Zone دامنه yourdomain.de:

 

 

 

 

 

7. قابلیت Privacy Protection در خصوص این دامنه ارائه نمی گردد.

 

 

 

8. هر دامنه حداقل بایستی 2 DNS داشته باشد.

 

 

 

9. هر دامنه حداکثر می تواند 13 DNS یا Child Name Server داشته باشد.

 

 

 

مثال:

 

چنانچه 2 DNS تعریف کرده باشید، مجموعا امکان ایجاد 11 DNS یا Child Name Server دیگر وجود دارد.

 

 

 

10. IPv6 توسط این دامنه پشتیبانی نمی شود.

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

« برگشت