لیست سرویس ها و خدمات


1GB DELINUX-VIP1
30 گیگابایت پهنای باند
Cpanel
سرور آلمان هتزنر

سایر امکانات نا محدود
پایگاه داده 5 عدد

بدون addon domain

** پشتیبانی بصورت ایمیل - تیکت - تلفن - تلگرام **
300,000تومان سالانه

2GB DELINUX-VIP2
60 گیگابایت پهنای باند
Cpanel
سرور آلمان هتزنر

سایر امکانات نامحدود
پایگاه داده 10 عدد

بدون addon domain

** پشتیبانی بصورت ایمیل - تیکت - تلفن - تلگرام **
400,000تومان سالانه

3GB DELINUX-VIP3
90 گیگابایت پهنای باند
Cpanel
سرور آلمان هتزنر

سایر امکانات نا محدود

پایگاه داده 12 عدد

بدون addon domain

** پشتیبانی بصورت ایمیل - تیکت - تلفن - تلگرام **
500,000تومان سالانه

4GB DELINUX-VIP4
150 گیگابایت پهنای باند
Cpanel
سرور آلمان هتزنر

سایر امکانات نا محدود

پایگاه داده 14 عدد

بدون addon domain

** پشتیبانی بصورت ایمیل - تیکت - تلفن - تلگرام **
600,000تومان سالانه

5GB DELINUX-VIP5
200 گیگابایت پهنای باند
Cpanel
سرور آلمان هتزنر

سایر امکانات نامحدود

پایگاه داده 15 عدد

بدون addon domain

** پشتیبانی بصورت ایمیل - تیکت - تلفن - تلگرام **
750,000تومان سالانه

10GB DELINUX-VIP6
250 گیگابایت پهنای باند
Cpanel
سرور آلمان هتزنر

سایر امکانات نامحدود

پایگاه داده 15 عدد

بدون addon domain

** پشتیبانی بصورت ایمیل - تیکت - تلفن - تلگرام **
999,000تومان سالانه

15GB DELINUX-VIP7
400 گیگابایت پهنای باند
Cpanel
سرور آلمان هتزنر

سایر امکانات نامحدود

پایگاه داده 15 عدد

بدون addon domain

** پشتیبانی بصورت ایمیل - تیکت - تلفن - تلگرام **
1,350,000تومان سالانه

** توجه : مسئولیت حفظ امنیت ، بروزرسانی و گرفتن نسخه بکاپ مستقل و نگهداری سرویس هایی که در آن از نرم افزارهای اپن سورس و یا نال استفاده شده است بر عهده شخص مشتری میباشد قابل ذکر است سامانه گستر آکو بصورت هفتگی از تمام سرویس های هاستینگ خود در یک سرور مجزا بکاپ تهیه میکند