لیست سرویس ها و خدمات


هاست ۲۰۰ مگابایت لینوکس - DELINUX-A2
۳ گیگابایت پهنای باند
Cpanel
55,000تومان سالانه

هاست ۵۰۰ مگابایت لینوکس - DELINUX-A3
۵ گیگابایت پهنای باند
Cpanel
85,000تومان سالانه

هاست ۱۰۰۰ مگابایت لینوکس - DELINUX-A4
۱۰ گیگابایت پهنای باند
Cpanel
158,000تومان سالانه

هاست ۱۵۰۰ مگابایت لینوکس - DELINUX-A6
۱۵ گیگابایت پهنای باند
Cpanel
188,000تومان سالانه

هاست ۲۰۰۰ مگابایت لینوکس - DELINUX-A7
۲۰ گیگابایت پهنای باند
Cpanel
228,000تومان سالانه

هاست ۳۰۰۰ مگابایت لینوکس - DELINUX-A10
۳۰ گیگابایت پهنای باند
Cpanel
268,000تومان سالانه

هاست ۵۰۰۰ مگابایت لینوکس - DELINUX-A8
۵۰ گیگابایت پهنای باند
Cpanel
368,000تومان سالانه

هاست ۱۰۰۰۰ مگابایت لینوکس - DELINUX-A9
۱۰۰ گیگابایت پهنای باند
Cpanel
580,000تومان سالانه

هاست ۱۵۰۰۰ مگابایت لینوکس - DELINUX-A11
۱۵۰ گیگابایت پهنای باند
Cpanel
780,000تومان سالانه

** توجه : مسئولیت حفظ امنیت ، بروزرسانی و گرفتن نسخه بکاپ مستقل و نگهداری سرویس هایی که در آن از نرم افزارهای اپن سورس و یا نال استفاده شده است بر عهده شخص مشتری میباشد قابل ذکر است سامانه گستر آکو بصورت هفتگی از تمام سرویس های هاستینگ خود در یک سرور مجزا بکاپ تهیه میکند