لیست سرویس ها و خدمات


هاست 100 مگابایت لینوکس - DELINUX-A1
2 گیگابایت پهنای باند
Cpanel
38,000تومان سالانه

هاست 250 مگابایت لینوکس - DELINUX-A2
4 گیگابایت پهنای باند
Cpanel
55,000تومان سالانه

هاست 600 مگابایت لینوکس - DELINUX-A3
10 گیگابایت پهنای باند
Cpanel
85,000تومان سالانه

هاست 1000 مگابایت لینوکس - DELINUX-A4
10 گیگابایت پهنای باند
Cpanel
158,000تومان سالانه

هاست 1500 مگابایت لینوکس - DELINUX-A6
15 گیگابایت پهنای باند
Cpanel
188,000تومان سالانه

هاست 2000 مگابایت لینوکس - DELINUX-A7
20 گیگابایت پهنای باند
Cpanel
238,000تومان سالانه

هاست 3000 مگابایت لینوکس - DELINUX-A10
30 گیگابایت پهنای باند
Cpanel
268,000تومان سالانه

هاست 5000 مگابایت لینوکس - DELINUX-A8
50 گیگابایت پهنای باند
Cpanel
368,000تومان سالانه

هاست 10000 مگابایت لینوکس - DELINUX-A9
100 گیگابایت پهنای باند
Cpanel
600,000تومان سالانه

هاست 15000 مگابایت لینوکس - DELINUX-A11
150 گیگابایت پهنای باند

785,000تومان سالانه

** توجه : مسئولیت حفظ امنیت ، بروزرسانی و گرفتن نسخه بکاپ مستقل و نگهداری سرویس هایی که در آن از نرم افزارهای اپن سورس و یا نال استفاده شده است بر عهده شخص مشتری میباشد قابل ذکر است سامانه گستر آکو بصورت هفتگی از تمام سرویس های هاستینگ خود در یک سرور مجزا بکاپ تهیه میکند