شرایط عمومی ثبت دامنه ها پرینت

  • 51پسوندتعداد سال قابل ثبت

مهلت حذف دامنه پس از ثبت (روز)

تعداد حروف مجاز دامنهتعداد DNS هاشرایط خاص
.IR 1 - 5 0 3 - 63 1 - 4 دارد1
.COM 1 - 10 4 3 - 63 1 - 13 -
.NET 1 - 10 4 3 - 63 1 - 13 -
.ORG 1 - 10 4 3 - 63 2 - 13 -
.INFO 1 - 10 4 3 - 63 2 - 13 -
.BIZ 1 - 10 4 3 - 63 2 - 13 -
.MOBI 1 - 10 4 3 - 63 2 - 13 دارد2
.NAME 1 - 10 4 3 - 63 2 - 13 -
.CENTRALNIC 1 - 10 4 3 - 64 1 - 13 -
.ASIA 1 - 10 4 3 - 63 2 - 13 دارد3
.TEL 1 - 10 4 3 - 63 5 -
.IN 1 - 10 4 3 - 63 2 - 13 -
.WEB.IN 1 - 10 4 3 - 64 2 - 13 -
.MN 1 - 10 4 3 - 63 2 - 13 -
.BZ 1 - 10 4 3 - 63 2 - 13 -
.CE 1 - 10 4 3 - 63 1 - 13 -
.TV 1 - 10 4 3 - 63 1 - 13 -
.EU 1 - 10 4 2 - 63 1 - 9 دارد4
.UK 2 4

64 - 6 حرف برای پسوندهای co.uk/.me.uk. و همینطور uk.

64 - 7 حرف برای پسوند org.uk.

1 - 10 -
.US 1 - 10 4 3 - 63 2 - 13 دارد5
.WS 1 - 10 4 4 - 63 1 - 13 -
.ME 1 - 10 4 3 - 63 2 - 13 دارد6
.CN 1 - 10 4 1 - 63 1 - 6 -
.NZ 1 - 10 4 1 - 63 2 - 10 -
.CO 1 - 5 4 3 - 63 2 - 13 دارد7
.CA 1 - 10 4 2 - 63 2 - 13 دارد8
.DE 1 4 1 - 63 2 - 13 دارد9
.ES 1 - 5 4 3 - 63 2 - 7 دارد10
.AU 2 4 2 - 63 2 - 13 دارد11
.XXX 1 - 10 4 3 - 63 2 - 13 -
.RU 1 0 2 - 64 2 - 13 -

 

1. شرایط ثبت دامنه های ملی  

2. سرویس WAP بایستی بر روی وبسایت فعال باشد.

3. الزام در رعایت منشور و قوانین سازمان یا جامعه  DotAsia 

4. ثبت کننده یا به عبارتی مالک دامنه بایستی ساکن اروپا باشد.  

5. تابع ضوابط ثبت دامنه US.

6. ثبت کننده یا به عبارتی مالک دامنه جهت ثبت دامنه های مرتبه سوم (3rd Level) با پسوند ME. (مانند gov.me یا ac.me) بایستی از کشور مونته نگرو باشد. ثبت دامنه ME. مرتبه دوم (2nd Level) مانند domain.me برای همه امکانپذیر است.

7. ثبت دامنه مرتبه سوم (3rd Level) مانند ORG.CO .EDU.CO .MIL.CO .GOV.CO دارای محدودیت می باشد. ثبت دامنه مرتبه دوم (2nd Level) مانند domain.co برای همه امکانپذیر است.

8. اقامت در کانادا بایستی از طریق مشخصات ثبت کننده دامنه قابل تشخیص باشد.

9. برای هر یک از ثبت کنندگان یا مالکین این پسوند، اقامت آلمان مورد نیاز است. 

10. تابع ضوابط ثبت دامنه ES.

11. قابل ثبت تنها برای نهادها و شرکت های واقع در استرالیا  

 

 

نکات قابل توجه:

1) حذف دامنه پس از ثبت فقط طی مدت مشخص شده در این فرم و با کارمزد مشخص صورت می پذیرد. لازم به ذکر است درخواست های حذف دامنه لازم است در ساعات کاری واحد فروش و با در نظر گرفتن روزهای تعطیل رسمی کشور ارسال شوند تا امکان حذف دامنه پیش از مدت تعیین شده وجود داشته باشد. جهت اطلاع از کارمزد حذف دامنه لطفا با واحد فروش شرکت تماس حاصل فرمایید.

2) شرایط هر پسوند دامنه ممکن است در زمان های مختلف توسط رجیستری تغییر یابد و اطلاعات ارایه شده در این فرم، در زمان ایجاد آن استخراج گردیده است.


آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

« برگشت