تمدید دامنه ir. پرینت

  • 45

ابتدا وارد اکانت خود در سایت nic.ir میشوید.

روی دامنه ای که میخواهید تمدید کنید کلیک نموده و گزینه تعریف نماینده را انتخاب نمایید.
پس از انتخاب تعریف نماینده شناسه زیر را در فیلد مورد نظر وارد کرده و ذخیره را بزنید.
 sa1601-irnic
گزینه توافق نامه را هم انتخاب نمایید
گزینه اعمال را بزنید

شما با این کار به سامانه گستر آکو اجازه میدهید تا دامنه شما را تمدید نماید.


آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

« برگشت