اخبار

محدودیت زمانی در تمدید دامنه های بین المللی

  • 1st January 1970
با توجه به قوانین جدید ارسالی از ثبت کننده های دامنه بهترین زمان برای تمدید دامنه های منقضی شده ، یک هفته از زمان انقضا بوده  و باید در این بازه زمانی تمدید انجام شود در غیر اینصوت ممکن است ...
ادامه مطلب