میزبانی لینوکس با کنترل پنل cPanel - بر بستر کلود هتزنر آلمان - NVMe SSD -

هاست ۵۰ مگابایت لینوکس

2 گیگابایت پهنای باند
بدون پایگاه داده
هارد SSD
بکاپ ماهیانه
قابلیت انتخاب php 7.3 تا php 5.6
کنترل پنل آخرین نسخه Cpanel
فایروال سخت افزاری
دیتاسنتر هتزنر آلمان
قابل ارتقا به پکیج های بالاتر
فضای اختصاصی به ازای هر اکانت
** پشتیبانی بصورت ایمیل تیکت **

هاست 100 مگابایت لینوکس - DELINUX-A1

3 گیگابایت پهنای باند
پایگاه داده 1 عدد
هارد SSD
بکاپ ماهیانه
قابلیت انتخاب php 7.4 تا php 5.6
کنترل پنل آخرین نسخه Cpanel
فایروال سخت افزاری
دیتاسنتر هتزنر آلمان
قابل ارتقا به پکیج های بالاتر
فضای اختصاصی به ازای هر اکانت
** پشتیبانی بصورت ایمیل تیکت **

هاست 200 مگابایت لینوکس - DELINUX-A2

5 گیگابایت پهنای باند
پایگاه داده 1 عدد
هارد SSD
بکاپ ماهیانه
قابلیت انتخاب php 7.4 تا php 5.6
مناسب برای جوملا ، وردپرس و انواع سیستم های مدیریت محتوا CMS
کنترل پنل آخرین نسخه Cpanel
فایروال سخت افزاری
دیتاسنتر هتزنر آلمان
قابل ارتقا به پکیج های بالاتر
مشاوره سئو و امنیت انواع CMS
فضای اختصاصی به ازای هر اکانت
** پشتیبانی بصورت ایمیل تیکت **

هاست 500 مگابایت لینوکس - DELINUX-A3

16 گیگابایت پهنای باند
پایگاه داده 2 عدد
هارد SSD
بکاپ ماهیانه
قابلیت انتخاب php 7.4 تا php 5.6
مناسب برای جوملا ، وردپرس و انواع سیستم های مدیریت محتوا CMS
نصب رایگان انواع نرم افزار متن باز
کنترل پنل آخرین نسخه Cpanel
فایروال سخت افزاری
دیتاسنتر هتزنر آلمان
قابل ارتقا به پکیج های بالاتر
مشاوره سئو و امنیت انواع CMS
فضای اختصاصی به ازای هر اکانت
** پشتیبانی بصورت ایمیل تیکت **

هاست 1000 مگابایت لینوکس - DELINUX-A4

25 گیگابایت پهنای باند
پایگاه داده 2 عدد
هارد SSD
بکاپ ماهیانه
قابلیت انتخاب php 7.4 تا php 5.6
مناسب برای جوملا ، وردپرس و انواع سیستم های مدیریت محتوا CMS
نصب رایگان انواع نرم افزار متن باز
کنترل پنل آخرین نسخه Cpanel
فایروال سخت افزاری
دیتاسنتر هتزنر آلمان
قابل ارتقا به پکیج های بالاتر
مشاوره سئو و امنیت انواع CMS
فضای اختصاصی به ازای هر اکانت
** پشتیبانی بصورت ایمیل تیکت **

هاست 2000 مگابایت لینوکس - DELINUX-A7

45 گیگابایت پهنای باند
پایگاه داده 2 عدد
هارد SSD
بکاپ ماهیانه
قابلیت انتخاب php 8 تا php 5.6
مناسب برای جوملا ، وردپرس و انواع سیستم های مدیریت محتوا CMS
نصب رایگان انواع نرم افزار متن باز
کنترل پنل آخرین نسخه Cpanel
فایروال سخت افزاری
دیتاسنتر هتزنر آلمان
قابل ارتقا به پکیج های بالاتر
مشاوره سئو و امنیت انواع CMS
فضای اختصاصی به ازای هر اکانت
** پشتیبانی بصورت ایمیل تیکت **

هاست 3000 مگابایت لینوکس - DELINUX-A10

55 گیگابایت پهنای باند
پایگاه داده 2 عدد
هارد SSD
بکاپ ماهیانه
قابلیت انتخاب php 8 تا php 5.6
مناسب برای جوملا ، وردپرس و انواع سیستم های مدیریت محتوا CMS
نصب رایگان انواع نرم افزار متن باز
کنترل پنل آخرین نسخه Cpanel
فایروال سخت افزاری
دیتاسنتر هتزنر آلمان
قابل ارتقا به پکیج های بالاتر
مشاوره سئو و امنیت انواع CMS
فضای اختصاصی به ازای هر اکانت
** پشتیبانی بصورت ایمیل تیکت **

هاست 5000 مگابایت لینوکس - DELINUX-A8

75 گیگابایت پهنای باند
پایگاه داده 2 عدد
هارد SSD
بکاپ ماهیانه
قابلیت انتخاب php 7.4 تا php 5.6
مناسب برای جوملا ، وردپرس و انواع سیستم های مدیریت محتوا CMS
نصب رایگان انواع نرم افزار متن باز
کنترل پنل آخرین نسخه Cpanel
فایروال سخت افزاری
دیتاسنتر هتزنر آلمان
قابل ارتقا به پکیج های بالاتر
مشاوره سئو و امنیت انواع CMS
فضای اختصاصی به ازای هر اکانت
** پشتیبانی بصورت ایمیل تیکت **

هاست 10000 مگابایت لینوکس - DELINUX-A9

110 گیگابایت پهنای باند
پایگاه داده 2 عدد
هارد SSD
بکاپ ماهیانه
قابلیت انتخاب php 7.4 تا php 5.6
مناسب برای جوملا ، وردپرس و انواع سیستم های مدیریت محتوا CMS
نصب رایگان انواع نرم افزار متن باز
کنترل پنل آخرین نسخه Cpanel
فایروال سخت افزاری
دیتاسنتر هتزنر آلمان
قابل ارتقا به پکیج های بالاتر
مشاوره سئو و امنیت انواع CMS
فضای اختصاصی به ازای هر اکانت
** پشتیبانی بصورت ایمیل تیکت **

هاست 15000 مگابایت لینوکس - DELINUX-A11

150 گیگابایت پهنای باند
پایگاه داده 3 عدد
هارد SSD
بکاپ ماهیانه
قابلیت انتخاب php 7.4 تا php 5.6
مناسب برای جوملا ، وردپرس و انواع سیستم های مدیریت محتوا CMS
نصب رایگان انواع نرم افزار متن باز
کنترل پنل آخرین نسخه Cpanel
فایروال سخت افزاری
دیتاسنتر هتزنر آلمان
قابل ارتقا به پکیج های بالاتر
مشاوره سئو و امنیت انواع CMS
فضای اختصاصی به ازای هر اکانت
** پشتیبانی بصورت ایمیل تیکت **